sreda, 24. marec 2021

Blagoslov istospolnih zvez

Včeraj popoldne sem šel na krajši sprehod po centru Ljubljane, obiskal nekaj knjižnih antikvariatov, med hojo proti avtomobilu pa sem se ustavil še na Prešernovem trgu. Nekaj mladih je imelo nastop, ki si ga sicer nisem ogledal do konca, a dovolj, da sem ugotovil, kaj so želeli z njim sporočiti. Na stopnicah je stal igralec, oblečen v duhovnika, ob njem je stal ženin, oblečen v fraku in s cilindrom na glavi, ki je predstavljal surovi kapitalizem. Po rdeči preprogi je do njiju slovesno stopala nevesta, ki je predstavlljala trenutno slovensko oblast, pod roko pa jo je peljal igralec, maskiran v policista specialca. 

Ob tem prizoru sem se nehote spomnil na 15. marca objavljen odgovor Kongregacije za nauk vere (ki je bil sicer napisan že 22. februarja) na vprašanje: Ali ima Cerkev moč blagosloviti zveze istospolnih oseb? Odgovor: Ne.

Vprašanje se je v zadnjem času gotovo velikokrat zastavilo kongregaciji, če se le spomnimo dokumentarca o papežu Frančišku izpred nekaj mesecev, v katerem papež zatrjuje, da podpira istospolna partnerstva in odziva svetovnih medijih ne to izjavo. Razpravo pa so sprožili tudi nemški škofje in teologi, ki so na sinodi Katoliške Cerkve v Nemčiji tudi precej razpravljali o vprašanju homoseksulanosti. Prav pri njih je odgovor kongregacije naletel na buren odziv, saj je do nedelje, 21.3., izjavo, v kateri protestirajo proti prepovedi blagoslavljanja istopsolnih parov, podpisalo 212 katoliških teologov. Mnogi nemški duhovniki in diakoni po župnijah namreč že nekaj let blagoslavljajo istospolne pare, pred letom pa je izšel celo vzorec obreda blagoslova, ki ga je pripravil avstrijski duhovnik in teolog, križnik p. Ewald Volgger. 

Odgovor kongregacija utemeljuje z dvema razlogoma. Prvi razlog je nasprotovanje Božjemu načrtu, saj se istospolnemu paru ne more roditi potomstvo. Drugi razlog je nevarnost, da bi se blagoslov napačno enačil z zakramnetom zakona. V dokumentu je ponovljena misel, da je potrebno spoštovati istospolno usmerjene. V njem sicer zasledimo trditve in besedne zveze, ki jih jih Cerkev običajno uporablja, kadar je govora o homoseksualnosti in so precej dvoumne, npr. zavračanje krivične diskriminacije, homoseksualne težnje, zaprtost za življenje... Ja pa v njem ponovljena tudi misel, da je istospolno usmerjene potrebno spoštovati in sprejemati.

V svetu, v katerem hitro narašča diskriminacija, sovraštvo, konzervativni in zastareli pogledi na svet, tak govor in debata pravzaprav nista nič nepričakovanega. Je sicer zaskrbljujoče, da vodstvo Katoliške Cerkve v marsičem stopa nazaj (moralka, liturgija idr.), vendar glede na to, da so kardinali in škofje v kuriji že precej v letih, nič neverjetnega. Morda je še najbolj zaskrbljujoče to, da je veliko mladih katoličanov, ki delijo enako mnenje. A vsakemu izmed njih, ki so nas posplošili zgolj na reproduktivno raven in na nas gledajo zgolj površinsko, predlagam, da kot prostovoljci preživijo nekaj čas s tistimi LGBTQ+ osebami, ki živijo bolj skrito in v ozadju. Morda bodo spoznali težo življenja in ugotovili, da nam delajo krivico. Pri Bogu ne gre za kanonsko pravo in površinsko ukalupljenost katoliškega vernika, ki mora biti to in to, da zadosti vsem določilom. Gre za ljubezen. Lahko spoštujemo vsa pravila, se imamo za pravične a če v tem nimamo ljubezni smo kakor brneč bron (prim. 1 Kor 13,1). Tudi papež Frančišek skuša dojemati ljudi v globino, čeprav ga njegovi sodelavci verjetno držijo precej na kratko (kot lahko vidimo v tej razlagi odgovora, ki jo je papež zgolj podpisal). Morda bomo na ta način še bolj razumeli Jezusovo ljubezen do ubogih, prostitutk, bolnikov, cestninarjev in podobnih "grešnikov" ter jezo, bes in prezir farizejev in duhovnikov do Jezusa.


Bog in Gospod, stvarnik življenja in vir ljubezni, tebi dvigamo našo hvalo. Človeka si ustvaril po svoji podobi in naredil, da je podoba tvoje ljubezni in zvestobe.
Po svoji besedi in po prerokih si učil svoje ljudstvo, da oblikuje srce po tvoji volji in ljubi tebe in svojega bližnjega kakor samega sebe. V svoji očetovski skrbi in materinski ljubezni spremljaš pot ljudi in spodbujajo dobro v njihovih srcih. Sina si poslal na svet in dal ljudem zgled svoje ljubezni.
Kjer se ljudje obrnejo s poti dobrote in ljubezni jih usmerjaš nazaj na svojo pot. Kjer divjata sovraštvo in sebičnost zdraviš človeško srce v moči svojega Duha.
Zdaj pa milostno poglej na I. in I., s katerima hvaležno stojimo pred teboj, ker si ju združil in sta tako znamenje tvoje ljubezni. Pošlji jima milost Svetega Duha. Okrepi namen njunih src, da bosta rastla in dozorela v medsebojni zvestobi in zaupanju, na njuni življenjski poti. Naj njuna ljubezen vedno bolj napreduje v spoznavanju in razumevanju. 
Pomagaj jima, da jima bo krščansko življenje vzor, ter da bosta prevzela odgovornost v svetu. Podari jima odprtost do drugih ljudi in moč da bosta lajšala bedo drugih. Na koncu njune življenjske poti pa ju pripelji v družbo svojih svetnikov, na brezkončno praznovanje, ki si ga pripravil tistim, ki te ljubijo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

(Blagoslovna molitev obreda blagoslova istospolnih parov, Ewald Volgger).

Tadej Strniša

Ni komentarjev:

Objavite komentar