ponedeljek, 16. maj 2022

Naša telesa, naša življenja, naše pravice


Naslovna tema letošnjega mednarodnega dneva boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji, "Naša telesa, naša življenja, naše pravice," ki jo je posvetovanje LGBTQI+ organizacij po vsem svetu privzelo kot letošnjo temo, nas nagovarja, da uveljavimo naše pravice (ne več pravic, temveč enake pravice), da živimo svojo spolnost in svobodno izražamo svoj(-e) spol(-e), ter da zahtevamo, da državne oblasti nudijo podporo, s katero se bo zmanjšalo fizično nasilje nad LGBTQI+ osebami, ter popolno prepoved konverzijskih terapij in celo prisilne sterilizacije trans in interspolnih oseb, ki se izvajajo marsikje po svetu. To je tema, ki nas opominja, da mnogi izmed nas širom sveta, vsak dan občutijo LGBTQI-fobije v in na svojih telesih, kar nam uničuje življenja. Naša telesa so naše življenje. Imamo pravico živeti svobodno in dostojanstveno!

Od leta 2007 se krščanske skupnosti in LGBTQI+ kristjani po vsem svetu 17. maja, na mednarodni dan boja proti homofobiji in transfobiji (IDAHOT) zberemo pri molitvi, kjer se spomnimo žrtev LGBTQI-fobij in s prošnjo, da bi naše krščanske skupnosti znale ustvariti sprejemajoč prostor za vse ljudi. Naslov letošnje teme je "Kjer je Gospodov Duh, tam je svoboda" (2 Kor 3,17). To misel naj spremlja naslednja veroizpoved.

Verujem v Boga, ki je vse ljudi ustvaril z enakim dostojanstvom, in v njihova srca vlil duha ljubezni.
Verjamem, da nas Bog navdihuje s sanjami o novih srečanjih, dialogu in miru, ter nam pomaga ustvarjati pravičnejšo družbo brez lakote, brez revščine, brez nasilja, brez vojn ter brez diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti in identitete.
Verujem v Kristusa in v trdno občestvo, ki obstaja med nami in z njim.
Verujem v reko medsebojne ljubezni, s katero nas ovija.
Verujem, da je mogoče živeti njegov evangelij in ga prepoznavati v vsakem človeku, kot križanega v tistih, ki so v stiski in zapuščeni ali kot vstalega v vsakomur, ki se po padcih dvigne.
Verujem v Svetega Duha, katerega lepota se odraža v vseh ljudstvih na zemlji.
Verujem, da nam Duh omogoča odkrivanje naše človeškosti v vsakem srečanju in objemu.
Verujem, da Duh življenja hodi pred nami in nam kaže zanesljivo pot. Amen.

Tadej Strniša