nedelja, 4. oktober 2020

Devetdnevnica 8. dan - 5.10.

 
Sveti Sergij in Bakh, ok. 1300, Koptski muzej, Kairo, Egipt.

Naredimo znamenje križa.
Preberemo ali zapojemo pesem:

Ti pojemo o Sveti Duh,
Sergija, Bakha hvalimo,
svetniški par, kreposti zgled,
ki kaže nam na Jezusa.

Presveti Duh, ki okrepil,
ljubezen, vero njuno si,
en par v ljubezni eni sta,
kot troedini večni Bog.

Je prvi Bakh trpel, zaspal
in Sergiju prikazal se:
»Počakaj malo, ljubi moj,
po smrti zopet boš z menoj.«

Ljubezen močna bolj kot smrt,
storila je, da skupaj sta,
v nebesih zdaj kraljujeta,
drug drugega se ljubita.

O Božji Duh, ki kronal si,
mučenca sveta, slava ti,
Očetu in Sinu večnemu,
mi hvalo vdano pojemo. Amen.

Besedilo: Tadej Strniša
 
Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite globoko usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost. Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima kdo proti komu kaj pritožiti. Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte. Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, ki je vez popolnosti. In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih.
(Kol 3,12-15a)

Ps 112
Odpev: Naj bo hvaljeno Gospodovo ime.

Hvalite Gospoda vsi, ki mu služite,
hvalite ga in slavite.
Gospodovo ime naj bo slavljeno
zdaj in na veke.

Gospodovo ime naj bo hvaljeno
od sončnega vzhoda do zahoda.
Gospod je vzvišen nad narodi,
njegovo veličastvo se dviga nad nebesa.

Pri zadnji večerji je Jezus takole molil: Oče, naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene. Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta. Pravični Oče, svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal in ti so spoznali, da si me ti poslal. In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom še razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih.«
(Jn 17,23-26)

Sveti Sergij je bil žalosten za svojega prijatelja Bakha, dokler se mu ni prikazal med spanjem. Njegova duša je bila tako potolažena. Kasneje je guverner ukazal, naj zabijejo žeblje v noge sv. Sergija in ga pošljejo v ​​El-Rusafo. Privezali so ga za konjev rep in kri mu je tekla po tleh. Na poti so srečali mladenko, ki jim je dala piti vode. Ko je videla, v kakšnem stanju je Sergij, se je užalostila in zasmilila se ji je njegova mladost in lepota. Guverner El-Rusafe pa je bil Sergijev prijatelj in ravno zaradi poznanstva z njim je pridobil guvernersko funkcijo. Skušal ga je prepričati naj se premisli in si reši življenje. Ker Sergij ni sprejel njegovega nasveta, je ukazal, naj mu odsekajo glavo.
(Mučeništvo svetega Sergija, prijatelja svetega Bakha, Koptski sinaksar)

Če se med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas
– in je njegova ljubezen v nas popolna.

Oče naš
Sklepna molitev:

Ljubeči Bog, naj me prevzame veselje, ko slavim tvoja sveta mučenca Sergija in Bakha. Naj me navdihujeta, da bom vedno zvest svojim načelom in samemu sebi. Kakor ona dva, naj bom tudi jaz pogumen, kadar bom moral pričevati, da sem kristjan in LGBT+ oseba. Naj mi bosta zgled ljubezni do tebe in soljudi, in naj nekoč vsi skupaj prebivamo v kraljestvu ljubezni. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Naredimo znamenje križa.

Ni komentarjev:

Objavite komentar