nedelja, 27. september 2020

Devetdnevnica k svetima Sergiju in Bakhu

Še 9 dni nas loči do godu svetih mučencev, Sergija in Bakha. Za svoja nebeška zavetnika smo si ju izbrale LGBT+ osebe. O njiju sem že pisal v tem članku. Prav je, da se teh dveh zaljubljenih svetnikov spomnimo in z molitvijo in njuno priprošnjo počastimo Boga.

Sergij in Bakh, Alessio Ciani, *1946.

Devetdnevnica je molitev ki poteka vsak dan, devet dni zaporedoma. Ta čas je izbran kot spomin na to, kako je Marija skupaj z apostoli devet dni čakala prihod Svetega Duha.

Shema dnevne molitve devetdnevnice:

Znamenje križa
Pesem
Berilo
Psalm z odpevom
Evangelij
Hagiografsko berilo
Vzklik
Oče naš
Sklepna molitev
Znamenje križa

Devetdnevnico vsak dan začnemo z znamenjem križa. Nato preberemo ali zapojemo pesem. Na voljo so tri pesmi, lahko jih uporabljamo izmenično. Potem je za vsak dan posebej berilo iz stare ali nove zaveze. Po njem je psalm z odpevom. Odpev ponavljamo po vsaki kitici. Po psalmu sledi branje evangeljskega odlomka. Potem preberemo besedilo iz različnih opisov življenja svetih Sergija in Bakha. Tu velja opomniti, da ne vemo povsem, kaj je v besedilih zgodovinsko točno in kaj legenda. Po odlomku je še kratek vzklik, nato molimo očenaš. Devetdnevnico sklenemo s sklepno prošnjo. Tudi te so na voljo tri, molimo pa le eno. Na koncu naredimo še znamenje križa.

Komur bi se zdel dnevni potek devetdnevnice predolg, lahko opusti določena besedila. Vendar pa naj se vsekakor prebere evangeljski odlomek ter moli očenaš in sklepno prošnjo.  Naj pa dodam, da so vsa besedila čudovita in lepo opevajo ljubezen in bi bilo škoda katero izpustiti.

Vsak dan sproti bo sledila objava besedila za dotični dan.

Sergij in Bakh, starodavna ikona

Besedilo prvega dne, 28.9., je naslednje:

Naredimo znamenje križa.
Preberemo ali zapojemo pesem:

Pojte nebesa in vzklikajte ode, 
milo razkrijte Gospodovo zmago, 
preslavna svetnika častimo s himno,
z vsem srcem.

Sveta mučenca sijeta zaslužna,
Sergij in Bakh, prijatelja kronana,
vezi mesa sta skupaj zapustila,
odšla nad zvezde.

Uspešna atleta nebes Gospoda,
sta zvesto, srčno, vdano se ljubila,
zdaj varuha in zgled sta nam v življenju,
pomoč iz nebes.

Zdaj kronana sta v sijaju vere,
deležna venca kreposti in slave,
očiščena z nebeškega jagnjeta
presveto krvjo.

Trojica sveta tebi bodi slava,
Očetu, Sinu in Duhu Svetemu,
enemu in troedinemu Bogu,
vse večne čase. Amen.

Besedilo: Walahfrid Strabo, * ok. 808, + 18. avgust 849
Prevod: Tadej Strniša

Jonatanova duša se je združila z Davidovo dušo in Jonatan ga je vzljubil kakor svojo dušo. Jonatan je sklenil zavezo z Davidom, ker ga je ljubil kakor svojo dušo. Tako je Jonatan sklenil zavezo z Davidovo hišo: »... Gospod pa naj se maščuje nad Davidovimi sovražniki!« Jonatan je dal še Davidu priseči pri svoji ljubezni do njega, kajti ljubil ga je, kakor je ljubil svojo dušo.
(1 Sam 18,1b.3, 20,16-17)

Ps 44
Odpev: Milina je razlita na tvojih ustnicah.

Iz srca mi vre vesela pesem;
te besede posvečujem kralju.
Rad bi porabil vse svoje sposobnosti,
da bi zapel hvalno pesem tebi.

Ti si najlepši,
najlepši med človeškimi sinovi.
Milina je razlita na tvojih ustnicah,
Bog te je res blagoslovil za vse veke.

Mogočni junak, opaši si meč okoli ledij,
ponosno stopaj z njim v svojem veličastvu.
Bojuj se za resnico in pravico:
tvoja desnica bo delala čudovita dela.

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.«
(Jn 13,34-35)

Pod vladavino cesarja Maksimijana so bili tisti, ki niso hoteli darovati rimskim bogovom, podvrženi mučenju in ostri kazni. Takrat sta Sergij in Bakh, kakor zvezde, radostno sijala na zemljo in izžarevala luč vere v našega Odrešenika in Gospoda Jezusa Kristusa. Bila sta eno v ljubezni do Kristusa, drug od drugega neločljiva v svetni vojski, združena ne po rojstvu, temveč po načinu vere, vedno prepevajoč in govoreč: »Glejte, kako dobro in kako prijetno je, če bratje složno prebivajo skupaj!«
(Mučeništvo svetih Sergija in Bakha)

Ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga
– in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna.

Oče naš
Sklepna molitev:

Ljubeči Bog, ljubezen in pogum tvojih svetih mučencev Sergija in Bakha sta mi v navdih in veselje. Naj prosita zame pri tebi, saj sta zaupala vate tako, da ju niti javno poniževanje, mučenje in grožnja s smrtjo ni moglo obrniti, da ne bi ostala zvesta tebi in drug drugemu. Naj tudi jaz ljubim, vztrajam in zaupam. Kadar se mi zgodi trenutek osamljenosti, mi pošlji svojega Svetega Duha Tolažnika, kakor si Sergiju poslal Bakhovega duha, da ga je tolažil z obljubo, da bosta zopet skupaj. Prosim te tudi za… (navedemo svoje posebne prošnje). Naj bom vedno dober pričevalec tvoje ljubezni, naj prinašam evangelij o tebi vsemu svetu. Bodi vedno skupaj z mojim angelom varuhom ob meni in me vodi, varuj in spodbujaj, predvsem tedaj, ko se bo zdelo, da je življenje najtežje. Naj se na koncu svojega življenjskega potovanja pridružim v nebesih vsem svetnikom in izvoljenim, da te bom gledal in hvalil vso večnost. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Naredimo znamenje križa.

Ni komentarjev:

Objavite komentar